Ιδρυτικά μέλη

1. Ιωάννης Ξεριζώτης, Εφ Λγος (ΠΒ), Αττική
2. Γεώργιος Παπαδάκης, Εφ Λγος (ΠΒ), Αττική
3. Ιωάννης Καλαϊτζάκης, Εφ. Ανθλγος (ΠΒ), Αττική
4. Ευθύμιος Αβραμίδης, Εφ. Ανθλγος (ΠΒ), Κοζάνη
5. Παναγιώτης Λάτσινος, Εφ. Ανθλγος (ΠΒ), Αττική
6. Αλέξιος Αγγελόπουλος Εφ. Λγος (ΠΒ), Πειραιάς
7. Αντώνιος Παναγιωτόπουλος, Εφ. Υπλγος (ΦΠΒ), Καλαμάτα
8. Παναγιώτης Χατζηβασιλειαδης, Εφ. Υπλγος (ΠΒ), Καβάλα
9. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Εφ Ανθλγος (ΠΒ), Καβάλα
10. Παναγιώτης Ζωγράφος, Εφ. Ανθλγος (ΠΒ), Πειραιας
11. Παντελής Αθανασιάδης, Εφ. Τχης (ΠΒ), Αττική
12. Ιωάννης Αβραμίδης, Εφ. Υπλγος (ΠΒ), Κοζάνη
13. Θεόδωρος Οικονομιδης, Εφ. Ανθλγος (ΠΒ), Αττική
14. Νικόλαος Βουλουτίδης, Εφ Ανθλγος (ΠΒ) Βοιωτία
15. Αντώνιος Κουρούνης, Εφ. Ανθλγος (ΠΒ), Αττική
16. Επαμεινώνδας Πετκάκης, Εφ Ανθλγος (ΠΒ), Θεσσαλονίκη
17. Τζώρτζης Δελημάνης, Εφ. Ανθλγος (ΠΒ), Πειραιάς
18. Γεώργιος Μουρτεζάς, Εφ. Υπλγος (ΠΒ), Πειραιάς
19. Γρηγόριος Μιχαηλίδης, Εφ. Ανθλγος (ΠΒ), Αττική
20. Σπυρίδων Ιντέρνος, Εφ. Ανθλγος (ΠΒ), Αττική
21. Ανδρέας Κουτούπης, Εφ. Ανθλγος (ΠΒ), Αττική