ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Πυροβολικού – ΠΑ.ΣΥ.Ε.Α.ΠΒ.,  όπως προσέλθουν στην συνεδρίαση της έκτατης Γενικής Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 στην Αθήνα οδός Πανεπιστημίου 59, ΤΚ 105 64, Μέγαρο Φιξ – Γραφείο 311,  3ος όροφος, με θέμα ημερησίας διατάξεως την διενέργεια Αρχαιρεσιών για την αναδείξη των οργάνων του Συνδέσμου.

Υπενθυμίζεται ότι βάση του άρθρου 5 παρ 8 του καταστατικού του Συνδέσμου, ένα τακτικό μέλος δύναται να εκπροσωπείται από ένα μόνο άλλο τακτικό μέλος στις Γενικές Συνελεύσεις και αρχαιρεσίες, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια κρατική αρχή, η οποία αποστέλλεται από το εξουσιοδοτούν τακτικό μέλος ή παραδίδεται από το εξουσιοδοτημένο τακτικό μέλος στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως πριν από την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως και στην συνέχεια παραδίδεται στην Γραμματεία της Εφορευτικής Επιτροπής πριν την έναρξη κάθε ψηφοφορίας.