ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ, 2018/ Α’ ΕΣΣΟ

Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018,  πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Πυροβολικού η τελετή ονομασίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών Πυροβολικού, της 2018 / Α’ ΕΣΣΟ.